Ulykken/the accident

Artiklen her blev skrevet af Hjemmet.
I '05 kørte jeg galt på motorcykel, da en bonde kørte lige ud foran mig i sin traktor.
Det fylder stadig en del i mit liv, da det vendte op og ned på hele min tilværelse, den dag ulykken indtraf.

Jeg kan ikke arbejde mere pga ulykken og de mén den har medført. Foruden en laaang række knoglebrud ( begge håndled, ryggen, bækkenet, kraveben , et utal af ribben osv ), fik jeg også en del nerveskader og ledbåndsskader, en gigantisk hjernerystelse samt punkterede en lunge.
Og desværre fulgte også 2 blodpropper i hjernen med i ulykken, hvilket giver en del mén i hverdagen.

Jeg har kordinations-, balance- og koncentrationsproblemer.
Har svært ved at overskue ting og situationer, og bliver hurtigt forvirret og stresset over uventede ting og situationer. Og jeg føler mig hurtigt "tummelumsk" over bevægelser, både i omgivelserne og mine egne.

Jeg skal koncentrere mig om alt. At tale, lytte, bevæge mig osv, så jeg bliver meget hurtigt træt og udmattet.
Jeg har derfor brug for rigtig meget fred og ro i min hverdag, hvor tingene helst skal være rimelig planlagte og ikke for uoverskuelige. Ligesom at ting helst skal have de samme pladser hele tiden, så jeg ikke skal bruge en masse energi/koncentration på at lede efter det. Det er sådanne små ting, der er nødvendige for, at det kører ok i hverdagen.

Heldigvis har jeg min skønne mand, som er meget forstående og hjælpsom med en masse ting. Han er bare guld værd. Min gode solide klippe, som overtager hvis jeg ikke kan overskue tingene.

Og gudskelov for at jeg har dyrene herhjemme. De giver mig noget at tage mig til i hverdagen, og sørger for at jeg holder mig igang. 
De giver mig så megen glæde og latter hver dag, og gør at mit humør holdes oppe - også på de svære dage.

 I've used google translate on the following:
 The articleherewas written by the magazine " Hjemmet".
In'05I was involved in anaccident on a motorcyclewhenafarmerdrovestraight outin front ofme inhis tractor.
Itstill takes upa lot inmy life , becauseitwentupand down on everything in my life, the daythe accidentoccurred.

I cannot work anymore because of the accident and the injury it has caused. Besides a loooot of bonefractures (both wrists, back, pelvis, collarbone, numerousribs, etc) ,I also got some nerve damage and ligament injuries, a massive concussion and a punctured lung.
And unfortunately, also followed of 2 blood clots in the brain during the accident, leaving a portion of problems in my daily life.

I have kordinations-, balance- and concentrationproblems.
Find it difficult to grasp things and situations, and I quickly become confused and stressed about unexpected things and situations. And I'm quickly feeling "dizzy" to see movement, both in the environment and my own.

I have to concentrate about everything. To talk, listen, move around, etc, so I very quickly  get tired and exhausted.
I therefore need a lot of peace and quite in my life where things have to have a regular place, so that I don't have to use unnecesary energy and concentration look for things. It's those little things that are necessary to make my everyday life easier.

Luckily I have my wonderful husband who is very understanding and helpful with a lot of things. He is just priceless. My good solid rock who takes over if I can not grasp things.

And thank God that I have animals at home. They give me something to do and take care of in my everyday life, and make sure I keep myself going.
They give me so much joy and laughter every day and makes sure my mood is sustained- even in those difficult days.